Tipărire

Sistem de Management al Clădirii

Astăzi o clădire modernă trebuie să fie dotată cu infrastructură electronică care îi permite să se adapteze și să răspundă în mod permanent la schimbarea condiţiilor, având ca rezultat utilizarea eficientă a resurselor energetice, îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi creşterea gradului de securitate a celor ce o ocupă.

Infrastructura electronică (creierul) clădirii care conduce şi monitorizează funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor aferente este cunoscută în literatura de specialitate cu numele de Sistem de Management al Clădirii (SMC) sau Building Management System (BMS). Conceptul de BMS aferent unei clădirii cuprinde totalitatea aparatelor, echipamentelor, sistemelor locale de automatizare a instalaţiilor (hidraulice, încălzire, ventilare-climatizare, iluminat, ascensoare, prevenirea și stingerea incendiilor, control acces, supraveghere, antiefracţie etc.) şi reţelelor de comunicaţie care asigură supravegherea şi controlul funcţionarii instalaţiilor din clădire.

BMS implementează programe de utilizare eficientă a energiei, în condiţii de siguranţă la incendiu, securitate, mediu si reduce cheltuielile de mentenanţă.