Tipărire

Sisteme electroacustice pentru alarmare vocală şi adresare publică (VA/PA)

Permit transmiterea dirijată a informaţiilor şi evacuarea complexelor de clădiri, indiferent de mărimea acestora. Obiectivul alarmării vocale este atragerea atenţiei asupra apariţiei unei situaţii de pericol şi evacuarea cât mai rapidă a zonei afectate, fără a produce confuzie şi panică. Ele pot fi utilizate în toate locurile publice aglomerate precum staţii de metrou, gări, aeroporturi, centre comerciale şi stadioane. În utilizarea de zi cu zi, aceste sisteme servesc la informarea publicului, la publicitate, la difuzarea fondului muzical sau la proceduri interne (anunţuri şi interfonie).