Tipărire

Aviz de securitate la incendiu

Este un act emis, în baza legii, de către inspectoratele județene și al municipiului București pentru situații de urgență, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale “securitate la incendiu”- a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări, art. 1 al. (2) lit. b din Legea 307/2006 și art. 1 al. (1) din OMAI 1435/2006.